FYZIOTERAPIE

Fyzioterapie Vám pomůže s léčbou pohybového aparátu. Ať už jste nesportovec či sportovec a jste zranění, cítíte diskomfort při pohybu, chcete zlepšit pohyblivost, získat kontrolu nad svým tělem, nebo chcete předejít zranění či jen zhodnotit Váš stav pohybového aparátu, fyzioterapie je to co Vám pomůže. Fyzioterapeut vyslechne Vaše potíže, vyšetří Vás, zjednodušeně Vám popíše mechanismus vzniku Vašich obtíži, doporučí nejúčinnější nápravu a popíše proces rehabilitace. Náprava se většinou skládá z individuálně nastavených cviků a úpravy pohybových návyků. Počet návštěv je řešen individuálně dle závažnosti obtíží. Trvání jedné návštěvy je 60 min.

1 lekce / 1700 Kč

Získejte péči od těch nejlepších

Fyzioterapeuti

Mgr. JAKUB LORENC

Praha

Specializuji se na sportovní fyzioterapii a silově-kondiční trénink. Bakalářský titul jsem absolvoval v oboru fyzioterapie a magisterský titul v oboru kondiční trenér. Mé dosavadní zkušenosti jsou 9 let trenérství a 6 let v oboru fyzioterapie, z toho 2 roky u bobové a skeletonové reprezentace.

PŘIDEJ SE K NÁM!