DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU

Jedná se o soubor manuálních testů svalových a kloubních rozsahů, testů omezení pohyblivosti a testů svalové síly.
S pomocí diagnostiky pohybového aparátu jsme také částečně schopni zjistit původ potenciálních bolestí, se kterými k nám klient může přicházet, a taktéž jsme schopni stanovit základní pohybovou zdatnost (testy svalové vytrvalosti, síly a vyšetření základních pohybových vzorů jako je klik, dřep či jiné základní cviky).
Takováto diagnostika, v kombinaci s osobní anamnézou a vyslechnutím klientových přání a cílů, nám poskytuje silný informační podklad pro zahájení maximálně efektivního tréninkového procesu.

Součástí diagnostiky pohybového aparátu je i srozumitelný výstup v elektronické podobě, jenž klient následně obdrží.

Diagnostika pohybového aparátu / 2.500 Kč

Diagnostika pohybového aparátu - Pomůžeme vám najít harmonii v pohybu

specialisti

Mgr. JAKUB LORENC

Praha

Specializuji se na sportovní fyzioterapii a silově-kondiční trénink. Bakalářský titul jsem absolvoval v oboru fyzioterapie a magisterský titul v oboru kondiční trenér. Mé dosavadní zkušenosti jsou 9 let trenérství a 6 let v oboru fyzioterapie, z toho 2 roky u bobové a skeletonové reprezentace.

Bc. DANIEL JELÍNEK

Hradec Králové

Vystudoval jsem obor Sportovní a kondiční specialista na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA v Praze. Během bakalářského studia jsem se prostřednictvím stáže připojil k organizaci Topatlet a asistoval při přípravě profesionálních MMA zápasníků v organizaci Reinders MMA. Dále jsem se v rámci studia podílel na přípravě a realizaci projektu Českého svazu ledního hokeje s názvem „Pojď hrát hokej!“, nebo jsem vedl pohybovou přípravu malých fotbalistů v kategorii U10.

PŘIDEJ SE K NÁM!