MUDr. JAN HIBLBAUER

Hradec Králové

Jsem lékař a sportovní fyziolog. V běžné každodenní praxi provozuji urologickou a andrologickou ambulanci, kde se kromě běžné urologie specializuji na poruchy plodnosti a hormonální substituční terapii stárnoucích mužů.

Sportovní fyziologie je v Čechách nepříliš známý obor, který umožňuje pomocí pokročilých diagnostických metod zjišťovat limitace sportovního výkonu a následně optimalizovat trenérské intervence tak, aby byl navržený tréninkový proces maximálně efektivní, ale současně i bezpečný.

Mé služby jsou k dispozici všem našim trenérům a klientům a činí náš projekt Topatlet v Čechách výjimečným, jelikož takové služby mají v Čechách k dispozici pouze Český olympijský tým a několik profesionálních sportovních klubů.

Pod vedením doc. Radvanského jsem si osvojil základy tělovýchovného lékařství a spiroergometrické diagnostiky. Diky bohaté praxi a spolupráci s MUDr. Jiřím Dostálem (lékař olympijského týmu) jsem dosáhl současného rozsahu znalostí v oboru sportovní medicíny a fyziologie. O své znalosti se dělím na různých přednáškách a pravidelně přispívám do měsíčníku Level up, kde čtenáře seznamuji se základy sportovní fyziologie.

Koncem roku 2022 se mi pro Topatlet podařilo zajistit certifikaci Moxy certified training centre, garantující profesionální úroveň využití SmO2 senzorů při tréninkové diagnostice, intervenci a vedení.

PŘIDEJ SE K NÁM!