BLOG

TEMNÁ STRÁNKA TRÉNÉRSTVÍ

Profese osobního trenéra je široce považována za obohacující a působivou kariéru, která jednotlivcům nabízí příležitost pomáhat ostatním dosáhnout jejich cílů v oblasti zdraví a kondice. Já osobně bych si v životě nevybral jinou profesi, díky ní jsem lepším člověkem, poznal jsem spousty zajímavých osobností a také přátel, které mám do teď. A však jako každá profese přichází se svými výzvami a nevýhodami. Tímto článkem nechci nikoho odradit od této profese, ale chci jen poukázat na pár aspektů, se kterými je nutno počítat. Přijde mi, že spousta lidí, co se chce vydat touto cestou má až moc zkreslenou představu o tom, jaké to je být “kvalitním” trenérem. Berte tento článek jako varování vedlejších účinků na výrobku jako třeba kreatin, ano chci ho brát za účelem lepšího výkonu, ale i tak je fajn si o tom něco zjistit než do toho půjdu.

Zde je průzkum a osobní zkušenosti temnějších aspektů práce osobního trenéra:

1. Nepředvídatelný příjem

Mnoho osobních trenérů pracuje na volné noze, což znamená, že jejich příjem může být velmi proměnlivý. Bez stálého přílivu klientů mohou příjmy z měsíce na měsíc dramaticky kolísat, což ztěžuje dosažení finančního plánování a stability. Tento model může vést k výrazným výkyvům v příjmech, které jsou ovlivněny několika faktory:

A)  Získávání a udržení klientů

Osobní trenéři musí neustále pracovat na přilákání nových klientů a zároveň si udržet ty stávající, aby si udrželi stálý příjem. Na počet klientů mohou mít vliv faktory, jako jsou sezónní změny (např. nárůst novoročních předsevzetí, letní zpomalení), ekonomické poklesy nebo konkurence. Úspěšné udržení klientů závisí nejen na schopnosti trenéra dosahovat výsledků, ale také na jeho interpersonálních dovednostech a schopnosti udržet klienty motivované a angažované.

B)  Storno podmínky

Zrušení může výrazně ovlivnit příjem osobního trenéra. Zatímco někteří trenéři zavádějí přísné storno podmínky a vyžadují, aby klienti platili za zmeškané lekce, vynucování těchto zásad může zatížit vztahy s klienty. Naopak shovívavost může vést k častému rušení rezervací, což přímo ovlivňuje výdělky trenéra.

C)  Cenové strategie

Určení správné cenové strategie je pro osobní trenéry klíčové. Nastavte sazby příliš vysoko a může být náročné přilákat klienty; příliš nízká a nemusí odrážet hodnotu trenéra nebo pokrýt jeho výdaje. Nalezení sladkého místa vyžaduje pochopení trhu, cílové klientely a jedinečné hodnoty, kterou trenér nabízí, což vše se může v průběhu času měnit.

D)  Dodatečné zdroje příjmů

V boji proti nepředvídatelnosti příjmů mnoho osobních trenérů zkoumá další zdroje příjmů, jako je online koučování, vytváření fitness obsahu, prodej cvičebních plánů nebo nabídka skupinových lekcí. Ty sice mohou poskytnout větší finanční stabilitu, ale také vyžadují více času, dovedností a někdy i počáteční investice.

2. Dlouhá a nepravidelná pracovní doba

Osobní trenéři musí často pracovat podle rozvrhů svých klientů, což může vést k brzkým ránům, pozdním večerům a práci o víkendech. To může ztěžovat udržení zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, což má dopad na osobní vztahy a duševní zdraví. Tento aspekt trenérství může mít několik důsledků:

A)  Brzká rána a pozdní večery

Mnoho klientů dává přednost tréninku mimo svou vlastní pracovní dobu, což vede k brzkým ranním sezením před začátkem pracovního dne a pozdním večerním sezením po jeho skončení. To může mít za následek rozdělení směn pro trenéry, kdy mají ve svém dni značné mezery mezi ranními a večerními klienty, což komplikuje jejich schopnost řídit osobní čas a povinnosti.

B)  Práce o víkendu

Víkendy, zejména sobotní dopoledne, jsou hlavním časem pro osobní tréninky, protože většina klientů je mimo práci a má větší flexibilitu ve svých plánech. To může znamenat, že osobní trenéři často pracují, když ostatní odpočívají, což ovlivňuje jejich společenský život a čas strávený s rodinou. Dále také, pokud se jedná o klienty sportovce, tak většina závodů/zápasů se odehrává o víkendu, a tak se dost často stává, že víkend strávíte někde na hale nebo na hřišti.

C) Dopad na osobní zdraví a pohodu

Nepravidelná a dlouhá pracovní doba se může podepsat na zdraví a pohodě trenérů. Při práci brzy ráno a pozdě večer může být náročné udržovat konzistentní osobní cvičební a výživový režim. Nedostatek pravidelného spánku může navíc vést k únavě a vyhoření.

D) Potíže s udržováním vztahů

Nekonvenční pracovní doba může zatěžovat osobní vztahy. Pro trenéry může být náročné trávit kvalitní čas s rodinou a přáteli, navštěvovat společenské akce nebo se věnovat koníčkům a zájmům mimo práci. To může vést k pocitům izolace nebo k promeškání důležitých životních událostí.

3. Tlak na udržení určité image

Od osobních trenérů se očekává, že budou neustále udržovat špičkovou fyzickou kondici. Tento tlak může vést k nezdravým návykům, jako je přetrénování nebo poruchy příjmu potravy, protože se snaží ztělesňovat fitness ideály, které propagují. Tento tlak může mít několik důsledků:

A) Neustálá kontrola fyzického vzhledu

Osobní trenéři mohou mít pocit, že jsou pod neustálým drobnohledem, pokud jde o jejich fyzický vzhled. Očekávání, že budete vždy vypadat fit, štíhlí a svalnatí, může být stresující a nerealistické, zejména s ohledem na to, že zdraví a kondice vypadají u každého jinak a v průběhu času se mění.

B) Dopad na duševní zdraví

Tlak na udržení specifického fyzického obrazu může vést k problémům s duševním zdravím, včetně úzkosti, tělesné dysmorfie a nízkého sebevědomí. Trenéři se mohou neustále srovnávat s ostatními v oboru nebo s idealizovanými obrázky převládajícími na sociálních sítích, což může tyto problémy jen zhoršit.

C) Nezdravé chování

Ve snaze splnit tato očekávání se někteří trenéři mohou uchýlit k nezdravému chování, jako je přetrénování, restriktivní diety nebo používání látek zvyšujících výkon. Tyto praktiky mohou mít vážné dlouhodobé zdravotní následky a jsou v rozporu se samotnými principy zdraví a kondice, které propagují svým klientům.

4. Závislost na klientovi a emocionální práce

Budování blízkých vztahů s klienty je součástí toho, co dělá osobní trénink obohacujícím, ale může být také emocionálně vyčerpávající. Trenéři často působí jako neformální terapeuti, naslouchají osobním problémům a nabízejí podporu nad rámec fitness poradenství. I když to může být naplňující, může tato dvojí role vést k problémům jako:

A) Emocionální podpora nad rámec fitness

Klienti často sdílejí osobní výzvy, stresy a životní problémy se svými trenéry. I když je budování silného vztahu nezbytné pro udržení a úspěch klienta, může také rozostřit profesní hranice a zvýšit emocionální nároky na trenéra.

B) Nesení emocionální váhy

Naslouchání a poskytování podpory klientům, kteří se zabývají osobními problémy, může být pro trenéry emocionálně náročné. Mohou se přistihnout, že se obávají o pohodu svých klientů mimo fitness cíle a nesou emocionální váhu více lidí nad rámec svých vlastních životních stresů.

C) Nastavení hranic

Najít rovnováhu mezi přístupností a udržováním profesních hranic je nelehký úkol. Trenéři
se musí orientovat v tom, jak emocionálně podpořit své klienty, aniž by se stali jejich
neoficiálním terapeutem, což může být vyčerpávající a odvádět pozornost od schopnosti
trenéra soustředit se na poskytování kvalitního fitness poradenství.

D) Vyhoření a únava ze soucitu

Hromadění emocionální práce bez adekvátní péče o sebe nebo odborné podpory může vést k vyhoření a únavě ze soucitu. Tyto stavy ovlivňují nejen osobní pohodu trenéra, ale mohou také snížit jeho schopnost efektivně podporovat své klienty, což vede k cyklu snížené spokojenosti s prací a výkonu.

E) Nedostatek školení v emocionální podpoře

Většina certifikací osobního tréninku se zaměřuje na fyzickou zdatnost, výživu a vědu o cvičení, s malým nebo žádným školením v oblasti emocionální podpory, duševního zdraví nebo stanovování hranic. Tato mezera způsobuje, že trenéři jsou špatně vybaveni k tomu, aby správně zvládli emocionální aspekty vztahů s klienty.

5. Nedostatek profesní regulace

Odvětví trenérů trpí nedostatkem jednotných profesních standardů a předpisů. To může vést k nárůstu počtu nedostatečně kvalifikovaných školitelů, kteří mohou poskytovat nesprávné rady, což může poškodit jejich klienty a pověst profese jako celku. Tento nedostatek standardizace představuje několik výzev:

A) Variabilita kvalifikací

Vzhledem k tomu, že mnoho organizací nabízí certifikace osobního tréninku, existuje značná variabilita v kvalitě a komplexnosti těchto programů. Některé certifikace lze získat s minimálním studiem a bez praktického hodnocení, což vyvolává obavy o kompetenci některých certifikovaných školitelů.

B) Důvěra a bezpečnost veřejnosti

Absence standardizovaného regulačního rámce může podkopat důvěru veřejnosti v osobní trenéry. Pro potenciální klienty může být obtížné rozlišit mezi vysoce kvalifikovanými školiteli a těmi s minimálním školením, což může představovat riziko pro bezpečnost a pohodu klientů, zejména pokud jsou poskytovány nesprávné nebo nebezpečné rady ohledně školení.

C) Profesní uznání

Nedostatečná regulace má vliv na profesní uznávání osobního vzdělávání jako legitimní a respektované profese. Bez jasného souboru standardů a regulačního orgánu, který by je prosazoval, bojuje osobní trénink o stejný profesní status a respekt, jakého se dostává jiným profesím v oblasti zdraví a wellness.

D) Kariérní postup a rozvoj

Absence regulačního rámce znamená, že neexistuje žádná jasná cesta pro kariérní postup v odvětví osobního vzdělávání. Tento nedostatek struktury může školitelům ztížit orientaci v jejich profesním rozvoji a dosažení uznání za pokročilé dovednosti a znalosti.

6. Fyzické opotřebení

Práce osobního trenéra je fyzicky náročná. Předvádění cvičení, sledování klientů, a dokonce i pouhé dlouhé hodiny na nohou si mohou na těle vybrat daň, což vede ke zraněním a dlouhodobému opotřebení.

A) Nebezpečí zranění

Osobní trenéři jsou vystaveni vyššímu riziku poranění pohybového aparátu kvůli fyzické povaze své práce. Opakující se pohyby, předvádění cviků, zvedání těžkého vybavení, dokonce i provádění praktických úprav klienta mohou tělo zatěžovat. Zranění, jako je zánět šlach, bolesti zad a problémy s klouby, nejsou neobvyklá.

B) Kumulativní stres

Kromě akutních zranění mohou každodenní požadavky osobního tréninku vést ke kumulativnímu stresu na těle. Neustálý pohyb na nohou, udržování vysoké energetické hladiny klientů a potřeba osobně se udržovat ve formě, to vše může časem přispět k fyzické únavě a chronickým stavům.

C) Dopad na dlouhověkost v profesi

Fyzická náročnost práce může ovlivnit životnost trenéra v profesi. Bez řádné péče může opotřebení vést k situaci, kdy se pokračování v trénování klientů ve stejné intenzitě a objemu stane neudržitelným, což může zkrátit kariéru, pro kterou jsou mnozí zapálení.

D) Mentální a emocionální dopad

Fyzické opotřebení může mít také psychický a emocionální dopad. Vypořádat se s chronickou bolestí nebo zraněním může být demoralizující a stresující, ovlivňuje schopnost trenéra vykonávat svou práci co nejlépe a může vést k vyhoření.

7. Obtížnost budování klientely

Pro mnoho osobních trenérů, zejména pro ty, kteří jsou v oboru noví, může být budování klientské základny významnou výzvou. Vyžaduje nejen odborné znalosti v oblasti fitness, ale také marketingové dovednosti a navazování kontaktů, což může být skličující a časově náročné. Tato obtížnost pramení z několika faktorů:

A) Nasycený trh

Fitness průmysl zaznamenal explozivní růst, což vedlo ke zvýšení počtu osobních trenérů. Tato saturace ztěžuje jednotlivým trenérům vyniknout a přilákat klienty, zejména v městských oblastech, kde je konkurence tvrdá.

B) Náklady na získání klienta

Náklady na marketing a reklamu mohou být pro osobní trenéry, kteří se snaží prosadit, neúnosné. Bez významné počáteční investice do marketingu může být oslovení potenciálních klientů náročné. Spoléhání se na sociální média a digitální marketing navíc vyžaduje neustálou tvorbu obsahu a zapojení, což může být časově náročné a ne vždy efektivní.

C) Budování důvěry

Pro potenciální klienty jsou důvěra a důvěryhodnost hlavními faktory při výběru osobního trenéra. Budování této důvěry bez podstatných výsledků nebo referencí klientů je pro nováčky v oboru obtížné. Tato výzva je umocněna nedostatečnou regulací v tomto odvětví, což klientům ztěžuje posouzení kvalifikace trenéra.

D) Udržení klientů

I při akvizici nových klientů je další výzvou jejich dlouhodobé udržení. Faktory, jako je osobní situace klientů, motivace a spokojenost s pokrokem, mohou ovlivnit míru udržení. Osobní trenéři musí neustále pracovat na tom, aby své klienty udrželi angažované a motivované, což vyžaduje kombinaci interpersonálních dovedností, přizpůsobivosti a profesních kompetencí.

E) Ekonomické a sezónní faktory

Ekonomické poklesy, sezónní výkyvy, a dokonce i globální události, jako jsou pandemie, mohou dramaticky ovlivnit klientskou základnu osobního trenéra. Klienti mohou v těžkých ekonomických časech omezit diskreční výdaje, včetně osobního tréninku, nebo v určitých ročních obdobích preferovat venkovní aktivity, čímž snižují poptávku po službách osobního tréninku v interiéru.

8. Nejistota zaměstnání a žádné benefity

Mnoho osobních trenérů postrádá jistotu zaměstnání a nemá přístup k výhodám, jako je zdravotní pojištění, placená dovolená nebo penzijní plány. Tento nedostatek jistoty může být stresující, zejména pro ty, kteří mají rodiny nebo jsou závislí na stálém příjmu. Tato výzva zahrnuje několik klíčových oblastí:

A) Absence zaměstnaneckých výhod

Osobní trenéři na volné noze a ti, kteří pracují pro menší posilovny, často nemají přístup k zaměstnaneckým výhodám, které jsou standardní v jiných profesích, jako je zdravotní pojištění, placená nemocenská, dovolená a penzijní plány. Tento nedostatek výhod může mít významné dlouhodobé důsledky pro jejich finanční zabezpečení a zdraví.

B) Smluvní zranitelnosti

Osobní trenéři pracující na smluvním základě se mohou ocitnout zranitelní vůči náhlým změnám v politice posilovny, ekonomickým poklesům nebo posunům v preferencích klientů. Smlouvy mohou být ukončeny nebo změněny podmínky s krátkou výpovědní lhůtou, takže trenéři zůstanou bez spolehlivého zdroje příjmů.

C) Profesní rozvoj a postup

Absence strukturované kariérní dráhy ve fitness průmyslu může ztížit profesní rozvoj a postup. Bez jasných cest postupu nebo podpory dalšího vzdělávání může být pro školitele obtížné časem zlepšit své dovednosti a zvýšit svůj výdělečný potenciál.

Závěr a osobní doporučení:

Vím, že to teď vypadá jako kdyby práce trenéra byla jen o cestě v temnotě plné překážek a ano také to tak může být, pokud se na to nepřipravíte a nebudete svou práci brát vážně a přistupovat k ní s rozvahou. Já osobně jsem na své cestě trenéra narazil na spoustu překážek a díky nim jsem teď lepší a jsem za ně rád. Zároveň ale vím, že bych byl vděčný za možnost si přečíst článek podobného tipu v mých začátcích. To je primární “messege” tohoto článku, pokud Vás zajímá práce trenéra a chcete se touto cestou vydat, zamyslete se jestli jste ochotní tyto překážky překonat nebo se na ně připravit. Zároveň bude na tento článek navazovat další, ale v opačném podání a to pozitivním. Proč jsem za svou práci rád, kterým lidem bych ji doporučil a hlavně rady a tipy do začátků.

PŘIDEJ SE K NÁM!