BENCHPRESS POWER OUTPUT A VÝSKOKOVÝ PROFIL

MMA je sice stále mladý sport, ale od 90. let již prošel takovou transformací, že dnes uz v podstatě není vůbec tím, čím býval. Zatímco dříve každý věřil hlavně technice své disciplíny, dnes musí být zápasníci velmi komplexní a velmi atletičtí.

Maximální sílu, která je – jak víte z minulých příspěvků –  pro zápasníky velmi důležitá můžeme vybudovat pomocí těžších sérií do 5 opakování například mrtvého tahu pro dolní polovinu těla či pomocí bench pressu pro horní polovinu těla. Optimální zatížení a rozsah opakování pro budování explozivní síly není tak jednoduché zjistit. Z toho důvodu měříme u výše zmíněných cviků power output. Cílem je nastavení co nejpřesnější zátěže a rozsahu opakování, která atletovi umožní skutečně zlepšovat explozivní sílu.

Atleticismus je ale také o výbušném odrazu a způsobilosti pružně reagovat na změny směru. Tyto schopnosti by měl mít komplexní zápasník na velmi dobré úrovni, pokud chce být dominovat v postoji.

Asi nikoho nepřekvapí, že vertikální výskok je velmi dobrým ukazatelem výbušnosti. Co ale může být překvapivé je, ze studie Loturco a kol. z roku 2018 prokázala velmi silný vztah mezi výškou vertikálního výskoku a dopadovou silou úderu u elitních boxerů (vztah byl dokonce silnější než u bench pressu). Je tedy zřejmé, že síla odrazu se i v MMA může do výkonu promítat v mnoha směrech.

K podrobné analýze těchto schopností jsme vytvořili soubor testů několika typů výskoku s názvem výskokový profil. Z výsledků těcho testů a rozdílů mezi nimi pak můžeme vyčíst nejen kvalitu odrazových schopností ale také jak se na ní podílí síla, rychlost nebo tuhost svalo-šlachové jednotky kotníků či kolen