Co děláme

O projektu

Bylo nebylo…. Sešli se kondiční trenér, korekční trenér a lékař.

Ne, to opravdu není začátek pohádky. Takhle začala spolupráce tří specialistů, jejichž hlavním cílem je poskytovat sportovcům individuální diagnostické, trenérské a konzultační služby na nejvyšší úrovni.

Jistě jste již mnohokrát slyšeli motto „No pain, no gain“ či „Když nemůžeš, přidej“.  To jsou nesmysly, které vás pošlou tak akorát do nemocnice, v lepším případě k zemi vyčerpáním. Takže pokud chcete dosahovat skvělých sportovních výsledků a trvale se zlepšovat, je třeba váš trénink pečlivě plánovat.

My říkáme: TRAIN SMARTER, GROW BETTER!

Součástí Tvého tréninku by neměl být jen trénink samotný, ale rozhodně sem patří i vstupní diagnostika pohybových vzorů a svalových dysbalancí, která odhalí případné limitace pro trénink. Dále by měl následovat vstupní pohovor s kondičním trenérem, abyste si ujasnili, jaké jsou konkrétní cíle vaší spolupráce a čeho chcete dosáhnout. Společně byste poté měli probrat i výživu a vhodně plánovanou regeneraci, neboť to vše jde spolu ruku v ruce na cestě k dosažení co nejefektivnějších výsledků.

Náš projekt je unikátní v tom, že veškeré naše služby garantujeme odborným lékařským dohledem v naší Lékařské poradně pro sportovce v Hradci Králové, která je registrovaná Českou společností tělovýchovného lékařství (přesvědčte se zde, hledejte lékaře Hiblbauer).

Naši klienti mají k dispozici široké spektrum diagnostických metod hodnotících zdatnost, např. zátěžové testy do maxima, 5-1-5 test, Wingate test s využitím spiroergometrie a moxy monitoru (tkáňová saturace kyslíku), krevní laboratorní vyšetření a další. Tento přístup umožní získat lékařsky podložené informace, které jsou nezbytné k vytvoření individuálního tréninkového plánu.

Rozhodně nemusíte být vrcholovým sportovcem, abyste mohli využít našich služeb. Naše služby jsou určené všem aktivním lidem, kteří chtějí mít kontrolu nad svým tréninkovým procesem.