Znalost antropometrie kyčlí pro prevenci zranění a silnější výkon

Lidé mají různou stavbu těla a dle té se liší i jejich pohybové vzory. Tedy technicky správně provedený cvik se může napříč populací velmi lišit. Často se uvádí například poměr délky stehenních kostí a trupu v závislosti na mechanice mrtvého tahu či dřepu. Existují však oblasti, kde rozdíl pouhým okem nezaznamenáte. Řeč může být například o pánvi a kyčlích.

Pánev je na rozdíl od pletence horní končetiny méně pružná a určena pro poskytnutí stabilní, pevné základny pro dolní končetiny. Stabilitu pánev získává přímým spojením s osovou kostrou v místě křížové kosti a tímto pevným spojem ztrácí pánev schopnost se samostatně pohybovat jako například lopatka. Mobilitu dolních končetin poté zajišťují právě kyčle, které jsou na rozdíl od ramen méně mobilním kloubním spojením. Existují však určité faktory, které mohou mobilitu dolních končetin pozitivně či negativně ovlivňovat.

Většina z nás má v okolí člověka, který nikdy netrávil dlouhé hodiny protahováním, ale je v kyčlích nadmíru flexibilní a například noha za hlavou nepředstavuje nejmenší problém. Na druhou stranu určitě známe i extrémní případy lidí, kteří se mohou protahovat od rána do večera, ale požadovaná flexibilita nepřichází. Rozdíl mezi nimi může být mimo jiné i v odlišné stavbě kyčlí.

Jedinec s hlubokou kloubní jamkou a tlustým krčkem stehenní kosti bude patřit mezi méně mobilní jedince, ale bude si naopak libovat napřklad při sprintu či farmářské chůzi, kvůli stabilitě, kterou mu kyčle dodávají. Takový člověk nebude s největší pravděpodoností schopný dřepnout zadkem až na zem bez toho, aniž by docházelo ke kompenzaci v bederní páteři (buttwink). Naopak jedinec s mělkou kloubní jamkou a úzkým krčkem stehenní kosti by neměl mít s mobilitou problém. Takto mobilní jedinec bude naopak při sprintu muset stabilizovat na každém kroku a v tréninku by se měl zaměřit spíše na posílení a kontrolu svých rozsahů.

Rozdíly se ale nenachází jen v hloubce kloubní jamky a tloušťky krčku, ale i tvaru zakončení stehenní kosti (obr. 1) či orientace kloubní jamky. Z toho důvodu jednoduše nelze říci, že by měl mít například u dřepu každý nohy na šířku ramen a špičky mírně vytočené ven. Každý je stavěný jinak a tím pádem bude i napříč cvičenci různě široký postoj či různě vytočené špičky.

KyčleZ výše uvedeného je jasné, že vše není tak jednoduché a nemůžeme si teď od stolu říct, že se cítíme celkem nemobilní, tak máme asi hlubokou kloubní jamku a rezignujeme na získávání mobility.  Rozsah pohybu je určený jak strukturálními rozdíly, tak měkkými tkáněmi. To znamená, že vás ovlivňuje jak stavba kyčlí, tak i svaly kolem, které nemusí fungovat optimálně a způsobovat omezení v rozsahu pohybu, ale i bolest při vykonávání určitých pohybů. Konrétně můžeme uvést například pichlavou bolest v přední části kyčle u dolní pozice dřepu, která může být způsobena neoptimální mechanikou dřepu vzheldem ke struktuře kyčlí či právě svalovými dysbalancemi.

Jak je psáno výše, pánev je přímo spojená s páteří a mobilitu zajišťují kyčle. Pokud bude mobilita v kyčlích omezena, tělo bude hledat nejjednodušší cestu, kde potřebnou mobilitu získat. Tu dle joint by joint teorie nalezne nejpravděpodobněji v oblasti bederní páteře, která pro nadměrný pohyb není stavěna a člověk si může způsobit problémy. Nutno zmínit, že snížená pohyblivost v kyčlích může být způsobena i nesprávnou funkcí středu těla a protahováním, ve snaze zlepšit rozsah pohybu, bychom problém mohli jedině zhoršit. Je tedy potřeba nedívat se jen na místo bolesti a nedělat rychlé závěry, ale brát vše komplexně. Pomocí funkční diagnostiky pohybového aparátu jsme schopni zjistit skutečnou příčinu a posoudit, zda je daný rozsah pohybu určen strukturálně nebo je omezení způsobeno měkkými tkáněmi. Dle výsledků lze následně posoudit proč je rozsah jaký je a zda je pro daného člověka nutné a bezpečné chtít rozsah větší.

Zdroje:

  • Martin Snášel – Dřep (P)rehab,
  • Mike Boyle – New Functional Training for Sports
  • Shirley Sahrmann – Movement System Syndromes of the Lumbar Spine: The role of the Hip
  • Theodore Dimon, Jr.  –  Anatomie těla v pohybu
  • Tony Gentilcore & Dean Somerset – Complete Shoulder and Hip Blueprint