Výskok je o síle, nebo o rychlosti. Co myslíte?

Vše okolo nás se zrychluje. A to platí i sportech, v nichž stále větší roli hrají krátké sprinty, změny směru, či výskok.

Čas jsou peníze, vlastně body

Pro výskok, změnu směru či sprint je stěžejní vynaložit co nejvyšší sílu v co nejkratším čas. Během zápasu, kdy má sportovec jen krátký časový úsek na zasmečování míče do koše, nebo zblokování smeče protivníka ve volejbalu, musí být schopen do tohoto krátkého okénka „vměstnat“ co nejvíce síly. Co když to ale neumí?

Síla a rychlost jsou jako Jin a Jang

Co když jsou jeho silové parametry fenomenální, nicméně sportovec je nedokáže využít v krátkém časovém horizontu? Anebo naopak je jeho rychlost využití síly výborná, ale „není z čeho brát“, jelikož jeho silová připravenost je nedostatečná?

Z toho důvodu je stěžejní získat silově-rychlostní křivku sportovce, díky které dokážeme zjistit, kde se nachází jeho slabiny. Na ty se lze zaměřit a jejich odstraněním zlepšíme jeho výkon, v našem případě výskok. Pro ilustraci se podívejte na následující obrázek, který si podrobněji popíšeme.

Věda

V této studii byli sportovci rozděleni na základě své silově-rychlostní křivky do skupin na základě svých nedostatků. Měl sportovec nedostatky v silové připravenosti? Většinu jeho tréninku tedy sestávaly cviky zaměřené na rozvoj síly (těžké dřepy, mrtvé tahy apod.).

Byl sportovec silný, ale měl nedostatky v rychlostní složce? V jeho tréninku se objevilo více plyometrických a balistických cviků.

Pokud se sportovec nacházel blízko optima silově-rychlostní křivky, byly do jeho tréninku zařazeny jak plyometrické cviky, tak cviky na rozvoj síly v takovém poměru, aby nedocházelo k dysbalanci směrem k jedné straně této křivky.

Nicméně žádná skupina nepodstoupila jen silový, nebo jen rychlostně zaměřený trénink. Cviky se vždy vyskytovaly v určitém poměru vůči sobě v závislosti na tom, který parametr bylo nutné rozvíjet více.

Povšimněte si hlavně skupiny náležící zelenému sloupci grafu. Tato skupina podstoupila trénink, který nebral v potaz jejich silově rychlostní křivku – podstoupili stejný trénink jako skupina, která měla optimální silově-rychlostní. Tento trénink obecně poskytnul malé zlepšení výskoku, a u některých jedinců došlo dokonce ke zhoršení.

Praxe

Znalost silově-rychlostní křivky je tedy stěžejní pro nalezení slabin sportovce a zaměření se na ně. Přístup, kdy jeden tréninkový postup (i když s dobrým úmyslem a relativně dobře navrženým tréninkovým plánem) sedí všem, tedy může velké části sportovců ublížit tím, že zpomalí jejich progres.

Silově rychlostní křivku lze změřit v laboratoři za využití silových desek, v poslední době však díky pokroku technologie lze využít aplikaci MyJump, se kterou naši trenéři zdatně pracují a dokáží Ti poskytnout podrobnou analýzu Tvého výkonu.

JAKUB KALUS, www.lovethegrind.cz