Moxy monitor a návrat po zranění

Co je Moxy monitor?

Moxy je zařízení, které je schopné určit úroveň okysličení pracujícího svalu. Je to malý, lehký přístroj, který využívá metody infračervené spektroskopie k neinvazivnímu měření procenta hemoglobinu transportujícího kyslík v kapilárním řečišti svalové tkáně.

Moxy se využívá v zátěžové diagnostice, při plánování a realizaci tréninků a při monitoringu výkonu v soutěži. Pomáhá zjistit a nastavit optimální tréninkové zóny intenzity a zprostředkovává jeho uživateli zpětnou vazbu, která poskytuje informaci o případných limitech jeho fyziologických systémů. Více zde.

Zranění a Moxy

Včera jsme testovali sportovce, který je 3 týdny po zranění kolene. Díky tomuto zranění je již 3. týden vyřazen z tréninkového procesu a je týden po artroskopickém zákroku. Již cca 4. den koleno a dolní končetinu rehabilituje. Předevčírem byl opět zařazen do silově kondičního tréninkového procesu s omezením vyplývajícím z prodělaného zákroku.

Provedli jsme některé ze standardních testů – antropometrii s kaliperací kožní řasy, spirometrii a jelikož jsem před pár dny shlédl webinář Moxy In Return To Play Applications prezentovaný Aaronem Davisem, shlédnout ho můžete zde, neodolal jsem a provedl jsem stupňovaný test 0W – 50W-75W-90W na bicyklovém ergometru s Moxy monitorem na jedné a pak druhé končetině.

Provedení testu

V čase 00:00 až 06:30 jsem monitoroval dolní končetinu po zranění, pak jsem monitor přemístil na zdravou dolní končetinu a v intervalu 06:30 až 13:00 jsem sledoval parametry této končetiny.

Moxy monitor po zranění

Moxy monitor po zranění

Zjistili jsme

na operované dolní končetině

  • plošší trend vzestupu tHb
  • výrazně nižší hodnoty tHb (absolutní hodnoty tHb je nutno hodnit opatrně)
  • omezená schopnost desaturace (využití kyslíku)

možné příčiny?

  • změněné zapojení svalových jednotek (altered motor unit recrutiment)
  • redukce na úrovni dodávky (funkční, možná i organické změny kapilarizace )
  • redukce využití (redukce myoglobinu, mitochondrií)

na zdravé dolní končetině

  • (očekávaný) normální trend tHb (nárůst prokrvení při stoupající zátěži, 90W => 1,15W/kg)
  • velmi dobrá desaturace

Diskuse

V diagnostice máme k dispozici mnohem specifičtější vyšetření pro hodnocení svalového či kloubního poškození – fyzikální vyšetření, nebo UZ.

Metodiku by bylo potřeba standardizovat. Abychom data mohli považovat za nezkreslená, určitě by sportovec musel šlapat vždy jen jednou končetinou, např. fixovanou SPD nášlapem či klipsnou s druhou končetinou mimo pedál. Ovšem toto “zkreslení” můžeme naopak považovat za diagnostické pro změněné zapojení svalových jednotek (altered recrutiment) při bolesti (ulevování), či jak tomu bylo v tomto případě, díky omezení rozsahu pohybu a při menším “výkonu” končetiny dané strany.

Závěr

Moxy dokáže popsat stav výkonnostních dispozic (prokrvení, využití O2) a pokud jsou měření prováděna opakovaně, tak i stanovit trend regenerace funkčních a strukturálních dispozic při návratu po zranění. Můžeme spekulovat, zda by mohla tato metoda používána v synergii s EMG či dokonce samostatně pro monitoraci  po zranění např. k prevenci vzniku stranových dysbalancí.

Tento text má především ilustrovat, co dokáží 3 týdny udělat s lokální svalovou “kondicí”.

Motto

Věda by měla zůstat nástrojem k poznávání našeho světa, neměla by být novým světem mimo ten náš.