Kontrolované kloubní rotace (CARs)

Mobilita je základem pro výkon.

Tato rutina kloubní mobility procvičuje klouby v plném rozsahu a proto významně snižuje riziko zranění, ať jste sportovec či jen okopáváte záhony na své zahrádce 😉

Níže je ukázka tréninkového videa, které mají naši klienti v soukromém playlistu vždy k dispozici. Proto naši klienti vždy cvičí správně a nikdy na nic nezapomenou. 😉

Jak a kdy tuto rutinu provádět?

Rutina kloubní mobility skládající se z kontrolovaných kloubních rotací (CARs) by měla být každodenním ranním rituálem a nedílnou součástí zahřátí před tréninkem či zápasem.

Pozor!

Často, hlavně zpočátku, můžete pociťovat omezení v rozsahu či plynulosti pohybu. Třeba zaznamenáte i různé zvukové fenomény. Snažte se izolovat pohyb v procvičovaném kloubu, rotace provádějte pomalu, kontrolovaně a vyhněte se kompenzování omezeného rozsahu v kloubu pohybem jiných částí těla.

Všechny tyto příznaky svědčí o tom, že kloubní a okolní pojivová tkáň vyžaduje pravidelné provádění CARs rutiny pro obnovení plného kloubního rozsahu a pro získání správné neuromotorické kontroly příslušného pohybu.