Fyziologie crossfitového WOD

Pro zpestření si můžete prohlédnout záznam spiroergometrických a MOXY dat z testování crossfitového WOD. Od běžného testování běhu či cyklistiky se tento test liší výraznou variabilitou … pohybových vzorců, způsobu zatížení. Během testování vyvstal jeden velmi důležitý parametr – taktika. Tento parametr při dávkované zátěži při klasickém testu není relevantní, ale pro crossfitový výkon je to zcela stěžejní proměnná. 

Analýza odhalila mnoho zajímavých aspektů atleta při CF výkonu a pro mě osobně to bylo velmi příjemné zpestření čtení a analýzy získaných dat. Některé zajímavé části mé interpretace si můžete přečíst níže.

Struktura WOD – tabelárně

Struktura WOD – popis

  1. První kolo WOD cílilo na velké svalové skupiny – MT – mrtvý tah v kombinaci 15CAL – 15 kalorií na assault bike. Atlet ho jel na krev, dost nad anaerobním prahem (RER >1,1), i přesto, že celé kolo trvalo 9,5 minuty.
    Po ukončení prvního kola, dále výrazně stouplo RER (peak 1,4), díky vydýchávání CO2, což může svědčit o velmi velké anaerobní kapacitě. TF celé první kolo lehce stoupala s velmi rychlým poklesem během pauzy.
  2. Druhé kolo (unilat lunges, kliky – „menší svalové skupiny“ a shyby (dynamika a setrvačnost) výrazně méně metabolicky náročné, přesto RER v pauze 1,26.
  3. Třetí kolo bylo zajímavé jelikož RER pomalu stoupal – při zátěži na ski trenažér ho vždy poklesl, během squat a T2B dále výrazně rostl, další ski již předchozí anaerobní následky nezpracovaly, (možná malá díky zapojení malé svalové skupiny) a díky této sumaci RER rostlo a „překvapivě“poslední allout růst RER trošku oploštil (velký podíl aerobní složky na výkonu).

Další grafy nic zásadního neodhalují, atlet dýchal dle možností daných cvikem, všimněte  si křivky v tyrkysové barvě na 1. grafu,  zobrazuje % BR (breathing reserve) – kolik procent zbývá do maximální ventilační kapacity. V prvním kole se atlet už při druhém 15 CAL výkonu dostával pod 5%, stejně tak v posledním kole už při prvním T2B dýchal MV 179 l/min, BF 64/min, VT 2,8 l, BR 3% a assault allout MV 192 l/min BF 69/min, VT 2,8 l, BR -4 % – v těchto fázích si dýchací svaly z celkového VO2 minimálně 20%.

Graf dechových parametrů

Graf dechového objemu (VT), tepové frekvence (TF), intenzity metabolismu (METS) a tepového kyslíku (VO2/HR)


Graf znázorňující metabolickou strukturu výkonu

Tento CF atlet má extrémní dechové objemy, což vytváří velmi výrazné nároky na výkon, výbušnost a vytrvalost dýchacích svalů. Průběh saturace O2 (smo2) a prokrvení mezižeberních svalů je zobrazen na úplně posledním grafu.

Předposlední graf ukazuje data ze senzoru umístěného na stehně, je dobře patrné, jak je krevní tok redistribuován v závislosti na typu cviku.

MOXY z m. vastus lateralis

MOXY z mm. intercostales