Controlled Articular Rotations – CARs (Kontrolované kloubní rotace) pro zdraví a zachování pohyblivosti kloubů.

Pokud vám něco říká systém Functional Range Conditioning, Dr. Andreo Spina anebo občas sledujete můj instagram, máte o CARs už nějaké povědomí. Pokud trénujete pod mým dozorem, zkusili jste si je na vlastní kůži a děláte je (minimálně) před každým tréninkem. Benefitů, které v sobě CARs skrývají je hned několik a v následujících odstavcích se o nich rozepíšu.

 

CARs se dají definovat jako aktivní kroužení v nejzazším rozsahu daného kloubu.


Benefit č. 1 
Udržování rozsahu pohybu

Obecně se říká, že stářím se zhoršuje pohyblivost kloubů a tato tvrzení můžeme najít i v odborné literatuře. Částečně s tímto tvrzením můžeme souhlasit. Chrupavka se časem opotřebovává a kvalita pohybu se může zhoršovat. Nicméně, pohyblivost se v zásadě neztrácí kvůli vyššímu věku, nýbrž kvůli absenci pohybu. Tělo jednoduše nebude plýtvat energii na uchovávání rozsahu pohybu, který nevyužíváte. Pokud deset let nebudete zvedat ruce nad hlavu, budete mít s největší pravděpodobností problém je tam po deseti letech dostat. Pomocí CARs stimulujete mechanoreceptory v okolí kloubu a tak dáváte tělu signál, že je třeba daný rozsah pohybu neustále udržovat.

Benefit č. 2 Udržování zdraví kloubů

Díky pohybu se do buněk našich svalů dostává krev nasycená potřebnými živinami a kyslíkem. Kloubní chrupavka však neobsahuje žádné krevní a mízní cévy a látková výměna je zajištěna synoviální tekutinou (kloubním mazem) pomocí difuze. Pokud se člověk nehýbe a chrupavka není po delší dobu zatěžována, nedochází k optimální látkové výměně, zejména v hlubších vrstvách chrupavky. To může způsobit rychlejší opotřebování kloubu a s tím následně spojené problémy. Díky pravidelným CARs dochází k zatížení chrupavky, což způsobuje optimální látkovou výměnu a regeneraci.

Benefit č. 3 Sebevyšetření

Díky kontrolovaným kloubním rotacím jsme schopni jednoduše vycítit, zda některý z vašich kloubů nepracuje správně či potřebuje větší péči. Pokud při CARs cítíme bolest či nepříjemný pocit na straně, kde se kloub zavírá, můžeme předpokládat, že je s procvičovaným kloubem něco v nepořádku. Například pokud zakloníme hlavu dozadu, je v pořádku cítit svalový tah zepředu na krku a horní části hrudníku. Pokud však při záklonu cítíme pichlavou bolest nebo jiný nepříjemný pocit na zadní části krční páteře, něco je v nepořádku a je vhodné to řešit. CARs provádíme neustále, nýbrž v bezbolestném rozsahu pohybu. V mnoha situacích se díky CARs začne bezbolestný rozsah zvyšovat, až bolest úplně vymizí. V jiných situacích je nutná manuální nebo jiná terapie.

 

 

Jak často CARs dělat? Každý den! A ptáte se kolik? To je stejné jako, kdybyste se ptali, kolik je vhodné dělat opakování na benchpress a s jakou váhou… Vše je velmi individuální. Nicméně platí, že čím více něco děláme, tím jsme v tom lepší. Pravidlo specificity platí všude a to i v tréninku mobility.

„You will alway regret not training the position you have got injured in.“ neboli „Vždy budeš litovat toho, že jsi netrénoval v pozici, ve které ses zranil.“ CARs pomáhají v adaptaci okolním strukturám kloubu lépe absorbovat vnější sílu v nejzazším rozsahu pohybu. Jinými slovy připravují klouby a jejich okolní struktury pro každý pohyb, který může nastat. V kombinaci se správně nastaveným kondičním tréninkem potom tvoří nejlepší prevenci před zraněním.

V přiloženém videu se můžete naučit na základní provedení kontrolovaných kloubních rotací. Pokud vás zajímá dané téma blíž, zúčastněte se chystaného lednového semináře „Zdraví a mobilita kloubů“, na kterém se naučíte, jak pracovat s intenzitou prováděných rotací, jak je nakombinovat do tréninku či do rehabilitace a nápravy a další pokročilé principy rozvíjení mobility.

Odkaz na událost na Facebook.com

Zdraví a pohyblivost kloubů

Neděle 20. ledna 2019 v 10:00 až 14:00
třída Edvarda Beneše 1530/70, 500 12 Hradec Králové

přihlásit se můžeš na FB a na emailu info@topatlet.cz